Odstoupení od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě (výňatek z Obchodních podmínek)

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Odstoupení od smlouvy Egofirst

 

Do kdy lze zboží vrátit

Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží kupujícím.

Příklad: Byla-li zásilka doručena např. v pátek, počíná lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běžet již od soboty, nikoliv až od následujícího pracovního dne, tedy od pondělí.

Jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám.

Kam mám zboží vrátit?

Adresát: Egofirst s.r.o., Masarykovo náměstí 508, 504 01, Nový Bydžov  

Kdy mi budou vráceny peníze?

Společnost vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Další informace k odstoupení od kupní smlouvy najdete v Obchodních podmínkách.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz